20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Aktualne szkolenia

Uwaga!

Programy kolejnych szkoleń będą na bieżąco umieszczane na naszej stronie.

 

Zmiana terminu szkolenia "Remediacja zanieczyszczonej gleby i ziemi: uwarunkowania formalno-prawne, sposoby prowadzenia" , kod 5LT87;
nowy termin szkolenia: Warszawa, 31 marca b.r.

Zmiana terminu szkolenia "Weryfikacja wybranych, ważniejszych elementów analizy akustycznej w raportach oddziaływania na środowisko
dla planowanych przedsięwzięć"  kod 6LT97; n
owy termin szkolenia: Warszawa, 31 marca b.r.

Zmiana terminu szkolenia "Usuwanie drzew w kontekście nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody, obowiązujących  od 1 stycznia 2017  r."
kod 10LT167; n
owy termin szkolenia: Warszawa, 31 marca b.r.

Zmiana terminu szkolenia "Ocena oddziaływania na środowisko po nowelizacji: aspekty prawne i praktyczne. Przygotowywanie raportów OOŚ" ,
kod 11LT177;
nowy termin szkolenia: Zakopane, 16 - 19 maja b.r.