Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli chcesz nabyć kontenery na gruz, koniecznie sprawdź http://bit.ly/2HaSnUE

Część odpadów nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]