Masz problem z wilgotnymi murami? Wynajmij ekspertów od osuszania ścian

Nawet gdy budowla ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z czasem ściany będzie penetrować wilgoć. Może się to wydarzyć też niespodziewanie z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie osłabionej lub źle wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie znaczy od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się zacząć od wykrycia przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, łazienki czy kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest często efektem przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i mury budowli lub gdy zdarzyło się zalanie na skutek powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla ekspertów z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania ścian

Eksperci, którzy posiadają szerokie kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wskazania odpowiednich sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach wykwitają plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda pnie się wysoko – nieraz nawet na kilka metrów. Zdarza się to często, zwłaszcza w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą murów, która zastopuje wznoszenie się wilgoci wzwyż. Następnym etapem, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie fundamentów polega czasami przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W wielu przypadkach potrzebne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budynków, jak ściany żelbetowe, dylatacje oraz stropy żelbetowe.