To projekty budowlane muszą zawierać

Skieruj się na https://joannaklusak.com/oferta/ aby sprawdzić, kto wykonuje projekty budowlane Kraków.

Trudno znaleźć istotniejszą rzecz niż budowa mieszkania. Powinniśmy przy tym pamiętać, że nie będzie to proste wyzwanie, a największe trudności wiążą się z dopełnieniem najróżniejszych urzędowych spraw. Najpierw powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę – a zostanie zatwierdzone, jeżeli okażemy projekt budowlany. Projekt musi być przygotowany przez architekta, a jego treść ustalają odpowiednie ustawy. Co więc powinno się w nim znaleźć? Zapraszamy do lektury krótkiego poradnika.

Projekty budowlane – treść

Najważniejszą częścią projektu budowlanego będzie plan zagospodarowania działki. Plan powinien być opracowany na specjalnej mapie podpisanej przez geodetę oraz zawierać rozmieszczenie dotychczasowych i wznoszonych obiektów , a także sieci elektrycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania muszą być zawarte również dane o miejscu składowania odpadów, rozmieszczeniu roślin czy płocie. Projekty budowlane muszą poza tym posiadać projekty budowanych domów i nierzadko również oświadczenia podmiotów dystrybuujących media. W niektórych sytuacjach konieczne będzie także dodanie wyników testów geologicznych.

Do czego służą projekty budowlane?

Jak przed momentem napisaliśmy, projekty budowlane są niezbędne byśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, że nasza budowa musi odbywać się w myśl strategii określonej w owym projekcie, a wszystkie niedopatrzenia mogą być przyczyną jej niezatwierdzenia.

Siedziba firmy:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]