Kilka informacji o funcie szterlingu i gdzie znaleźć jego aktualny kurs?

Wejdź na nordiqa.com/kurs-gbp.html, aby odnaleźć informacje o aktualnym kursie funta.

Funt brytyjski, którego prawidłową nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut świata. Mimo przynależności początkowo do struktur EWG a później UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie przyjęło euro i utrzymało swoją historyczną walutę.

Funt szterling a Brexit

Na skutek decyzji o Brexicie, który był procedurą trwającą cztery lata, cena funta w stosunku do euro oraz dolara zauważalnie zmalała. Miało to związek między innymi z ogłoszeniem przez znane podmioty, w tym te związane z sferą finansów, opuszczenia rynku brytyjskiego, co zagrażało zmniejszenie się ilości miejsc pracy, a w konsekwencji również obniżeniem przychodu krajowego brutto. Odrabianie nagłego spadku kursu funta brytyjskiego z połowy 2016 r. odbywa się bardzo powoli i przy całkiem zauważalnych wahaniach wartości waluty. Kolejną komplikacją w tym procesie była bessa z 2020 r. spowodowana długim zamknięciem brytyjskiej gospodarki z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Warto jednak zaznaczyć, iż funt brytyjski to niezwykle mocny pieniądz, funkcjonujący w Europie już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku przezwyciężył duże spadki spowodowane zarzuceniem powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. czy poważny atak spekulantów walutowych z 1992 r.

Komu potrzebne dane dotyczące kursu funta?

Funt brytyjski jest dla Polaków istotną walutą, w której nadal ochoczo lokują swój kapitał. Jest tak przede wszystkim w związku z tym, iż mimo opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, dziesiątki tysięcy zatrudnionych tam rodaków nie wróciła do ojczyzny i nieustannie utrzymuje finansowo swoich bliskich w Polsce. Aktualny kurs funta szterlinga śledzi więc znaczna grupa rodaków. Poszukuje ona przeważnie precyzyjnych komunikatów nie tylko o cenie tej waluty, ale częstokroć również analiz historycznych dotyczących kilku lat wstecz. Takie informacje znajdują się np. na stronie kantoru online, który odświeża kurs co kilka sekund. Dostęp do aktualnych informacji pomaga również sprawnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po opłacalnym kursie.