Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Więcej w temacie metody kasowej na https://tinyurl.com/y6j9ogjy.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane produkty lub wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet świetnie radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i finalnie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na określony przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne oznaczanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga permanentnego śledzenia wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do permanentnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Tymczasem już przy kilkuset fakturach kontrola należności wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]