Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce co roku ginie parę tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Odpowiedzią na te niechlubne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych uzgodnień organizatora z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.