20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

LZO W PRAKTYCE - PODSTAWY  PRAWNE;  SPOSOBY OGRANICZANIA EMISJI; PRZYKŁADY BILANSOWANIA LZO

Kod szkolenia: 7LS5420
Miejsce: Warszawa
Data: 18 listopada 2020

Prowadzący:

CSC EKO, współzałożyciel i długoletni prezes EMIPRO Sp. z o. o.; ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Doświadczony wykładowca.


Program szkolenia:


1. Rodzaje pozwoleń dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
- zgłoszenia instalacji,
- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- pozwolenia zintegrowane.

2. Standardy emisyjne dla instalacji, w których stosowane są LZO, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych oraz konkluzji BAT

3. Sposoby ograniczania emisji LZO

4. Ćwiczenia:
- obliczanie standardów emisyjnych S1 dla różnych instalacji stosujących LZO,
- obliczanie standardów emisyjnych S2, S3, S4, S5 dla różnych przypadków (bez odzysku LZO, z odzyskiem LZO, bez instalacji ograniczających emisję, z instalacjami do ograniczania emisji),
- sporządzanie bilansu LZO dla różnych technologii.

5. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 18 listopada b.r., CK Golden Floor, rejestracja uczestników: godz. 9:30 - 10:00, zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje