20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

WPŁYW KONKLUZJI BAT NA KRAJOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA - WYMAGANIA EMISYJNE I POMIAROWE

Kod szkolenia: 5LS5520
Miejsce: Warszawa
Data: 06 listopada 2020

Prowadzący:

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska, związany z procesem tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz konkluzji BAT. Wieloletni pracownik administracji rządowej.


Program szkolenia:


1. Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
- ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
- podstawowe definicje,
- wymagania wiążące i niewiążące,
- harmonogram dostosowania.

2. Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania (LCP)

3. Konkluzje BAT dla spalania odpadów (WI)

4. Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT)

5. Konkluzje BAT dla branży spożywczej (FDM)

6. Ogólne zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych (BAT AELs) zawartych w Konkluzjach BAT:
- podstawy prawne udzielenia odstępstwa,
- rodzaje odstępstw,
- kryteria udzielenia odstępstwa,
- analiza kosztów i korzyści środowiskowych – zasady i interpretacja wyników,
- podstawowe niepewności przyjętej metodyki,
- analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem,
- ocena ilościowa vs. ocena jakościowa.

7. Porównanie wymagań emisyjnych wynikających z przepisów krajowych oraz z Konkluzji BAT:
- zasady łączenia,
- emisje do wód – bezpośrednie i pośrednie,
- niepewności pomiarowe,
- standardy emisyjne a graniczne wielkości emisyjne dla energetyki i spalarni odpadów,
- poziomy wskaźnikowe i BAT AEPLs.

8. Ocena dotrzymywania BAT AELs – problematyczne kwestie wynikające z rożnych kresów uśredniana w przypadku prowadzenia ciągłych pomiarów emisji do powietrza

9. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 6 listopada b.r., CK Golden Floor, rejestracja uczestników: godz. 9:30 - 10:00, zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje