Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Chcesz poznać więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko? Skieruj się na http://www.badaniabielsko.pl.

Do pracy w wielu zawodach niezbędne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza działać badany. Odmienne badania przeprowadzane są w przypadku prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto zatem powiedzieć parę słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności są w ich czasie testowane.

Zasady badań operatorów

Terminy wykonywania i specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz innych maszyn stosowanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, z wyjątkiem kandydatów po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy jednak pamiętać, iż przebieg testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, że niezbędne są dodatkowe badania albo poszczególne części są w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu oraz test badający możliwości intelektualne. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się zazwyczaj na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]