Dlaczego warto postawić na ochronę osób i mienia?

ochrona odpis PFRON Kraków, ochrona osób i mienia Kraków

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można też wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także pracującym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]