Jak rozwinąć kwalifikacje zawodowe? Postaw na profesjonalny coaching

Sesje coachingowe - zobacz pełną ofertę.

Całkowite użycie swoich możliwości może okazać się niełatwe. Niekiedy źródłem trudności są kwestie psychologiczne, innym razem zwyczajnie brakuje nam motywacji. Bez względu na powód, tego rodzaju problemy bywają niezmiernie dokuczliwe i nieraz hamują rozwój zawodowy czy osobisty. Co więcej, pokonanie ich na własną rękę jest nierzadko jest niemożliwe lub co najmniej wyjątkowo trudne. Dlatego powinno się skorzystać z wiedzy ekspertów. Tym bardziej, iż techniki, z których korzystają dzisiaj coache, w szeregu przypadków są nader skutecznym narzędziem w przezwyciężaniu przeszkód blokujących ścieżkę do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Profesjonalny coaching. Jak wygląda współpraca z coachem?

Współpraca z coachem winna rozpocząć się od obustronnego poznania się. By pojawiły się zamierzone efekty, na starcie ważne jest bez wątpienia uformowanie dwustronnego zaufania oraz szczególnego rodzaju relacji. W toku pierwszych sesji – które można odbyć przez telefon albo za pomocą popularnych komunikatorów – coach pozna również charakter, możliwości i ambicje swojego klienta oraz ustali z nim strategię działania. W czasie współpracy najczęściej prowadzi się kilka sesji coachingowych, trwających około 1,5 godziny. Zamykająca sesja jest z kolei sposobnością do podsumowania działań i sprawdzenia, na ile klient będzie sobie radził z danymi problemami na własną rękę. To, jakie zagadnienia będą poruszane w toku sesji coachingowych jest zależne od ambicji osoby szukającej pomocy – może to być podwyższenie szeroko rozumianej satysfakcji z życia bądź wzrost jego wydajności.

Coaching – rozwiń swoje kwalifikacje zawodowe lub personalne

Na coaching warto zdecydować się w wielu przypadkach. Jednym z najistotniejszych bodźców uzasadniających skorzystanie z pomocy coacha, jest pragnienie pełnego spożytkowania własnego potencjału celem poszerzenia kwalifikacji personalnych lub zawodowych. Coach psycholog potrafi też w zauważalny sposób wspomóc nas w podniesieniu komfortu życia, zwiększając stopień satysfakcji, a także ucząc, jak oswajać obawy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]