Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Tu znajdziesz więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ostatnie lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia pracy bądź studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]