Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne też dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający z L-4 naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu których spraw może nam pomóc.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby podchodzące do testu muszą też spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Warunkiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi gdy podejrzewamy, że nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.