Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Dalsze informacje o usługach coacha biznesu.

Sektor zatrudnienia w XXI w. wymusza notoryczne dopasowywanie się do jego bieżących wymagań, a przy tym jest niesłychanie konkurencyjny. Z tej przyczyny tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownikafirmy, lecz również sprawna organizacja pracy większych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wspomóc się doświadczeniem jakimi dysponuje coach.

Coach biznesu – pomoc dla dyrektorów oraz prezesów przedsiębiorstw

Doświadczony coach kariery służy pomocą w poszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, otwiera ją na następujące zmiany i kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo szybciej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy, ale też kreuje ciekawsze perspektywy kariery. Coach skupia się na celach i ambicjach klienta, zatem sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na realizację ustalonych zadań. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług coacha kariery? Są to zwłaszcza menedżerowie bądź właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną rozwinąć własne kompetencje w dziedzinie kierowania i organizacji pracy.

Jak wygląda praca z doradcą zawodowym?

Fundamentem przynoszącej pożądane wyniki współpracy z doradcą zawodowym, jest gruntowne zrozumienie klienta. Z tej przyczyny inicjująca sesja z coachem koncentruje się na precyzyjnym wyznaczeniu ambicji oraz oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, najdotkliwszych klęsk i największych sukcesów zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy coaching, jak również uzgodnić częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych efektów. Rozmowa wstępna nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można umówić się na spotkanie przez komunikator lub telefon. Po zakończeniu określonej ilości sesji coach opracowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, a także gdzie ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]