Opróżnianie strychów – możesz to zlecić fachowcom

Nie każdy śmieć powinien znaleźć się w zwyczajnym koszu na odpady. Powody tych regulacji bywają przeróżne – niekiedy śmieci są po prostu za duże, innym razem jest to niezgodne z wprowadzonymi w naszym kraju przepisami. Jak radzić sobie z tymi problematycznymi odpadami? Należy przewieźć je do okolicznego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOKU-u. We wszystkich gminach musi funkcjonować co najmniej jeden PSZOK, chociaż w dużych miastach możemy czasem wybrać spośród wielu punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie dostępne jest tylko dla tych, którzy mają własny samochód i odpowiednią ilość niezagospodarowanego czasu. Pozostali słusznie zrobią, stawiając na wynajem kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i renowacje – czy warto wypożyczyć kontener na śmieci?

Nietypowe odpady generowane są w toku wszelkiego rodzaju prac. Zwykle są to przebudowa budynków oraz – chodzi zwłaszcza o spore wolumeny gruzu, a także opakowań po artykułach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie również znakomitym wyjściem, jeżeli urządzamy sprzątanie strychu – w takim przypadku zbierzemy do niego wszelkie nieprzydatne od dłuższego czasu zepsute urządzenia, zbutwiałe meble oraz sprzęty. Opróżnianie strychów czy prace budowlane staną się znacznie łatwiejsze, jeśli z okna pomieszczania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczne przeniesienie odpady bez potrzeby męczącego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Na czym polega usługa sprzątania strychów oraz wywozu odpadów?

Sprzątanie strychów, ale również wywóz różnych śmieci, to usługi oferowane m.in. przez firmę DPR. W ich ramach dostarcza się do klienta kontener o ustalonej objętości, który ten w okresie wskazanym w umowie może wypełnić niepotrzebnymi meblami czy też odpadami budowlanymi. Pojemnik jest następnie wywożony z posesji, a jego zawartość przekazywana jest do punktu, w którym będzie zutylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.